El cinema i les dones

Cap comentari
Quins rols està inculcant Hollywood a les noves generacions? Quins rols li queden a les dones en un univers cinematogràfic patriarcal?
Sobre aquests temes reflexiona el Colin Stokes en aquesta conferència.
No estem del tot d'acord amb alguns exemples (no creiem que Disney sigui un exemple, precisament, a nivell de rols, per moltes dones que posi com a protagonistes, que al final la Bella es queda amb la bèstia transformada en príncep, que la Ariel renuncia a ser Sireneta per quedar-se amb el seu amor), (ni tampoc creiem que la Leia sigui un personatge que "es passa la major part de la peli esperant a poder donar-li el premi als herois"), però és indubtable que el tema és important i cal donar-li voltes.

Què en penseu?

Cap comentari :