La "catalanitat" de les pel·licules a concurs als Premis Gaudí

Cap comentari
Hi ha hagut força debat al respecte de la "catalanitat" de determinades pel·lícules que competeixen en l'edició d'enguany dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. La inclusió de pel·lícules com Blancanieves o Lo imposible ha aixecat veus contràries a incloure-les en els premis i l'Acadèmia, en veu del seu president, el Joel Joan, ha hagut de sortir al pas, aclarint els criteris de selecció.

Els apartats segon i tercer del capítol II de les bases del premi especifiquen el següent:

2) Pel·lícules de producció o coproducció catalana en llengua no catalana: opten a tots els premis, excepte als Premis específics (Curtmetratge, Televisió o Europeu) i al de “Millor pel·lícula en llengua catalana”.
Als efectes de les presents bases reguladores, és pel·lícula catalana la que està participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya. Però d’aquestes pel·lícules, la Junta Directiva de l’Acadèmia només admetrà les que tenen suficient quota de creació catalana. Aquesta quota s’obté segons la participació de talent català, per la qual cosa la producció catalana haurà de comptar amb professionals catalans i elements de catalanitat fins a sumar 6 punts objectius de la taula que segueix:
1. Productor .................................................................................... 2 punts
2. Director ....................................................................................... 2 punts
3. Guionista ..................................................................................... 2 punts
4. Actor o actriu principal ................................................................ 1 punt
En cas de documental, els protagonistes
En cas d’animació, els dobladors principals i director d’animació
5. Actor o actriu secundari ............................................................... 1 punt
En cas de documental: entrevistats, dobladors
En cas d’animació: dobladors secundaris 1 punt
6. Director de fotografia ................................................................... 1 punt
7. Direcció artística .......................................................................... 1 punt
8. Muntatge ..................................................................................... 1 punt
9. Música original ............................................................................. 1 punt
10. Temàtica catalana ....................................................................... 1 punt
11. Rodades en territori de parla catalana (més del 50%) .................. 1 punt
12. So ............................................................................................. 1 punt
13. Efectes especials / digitals ........................................................... 1 punt
14. Perruqueria i maquillatge ............................................................. 1 punt
15. Direcció de càsting ..................................................................... 1 punt
16. Direcció de producció ................................................................. 1 punt

3) Pel·lícules de producció o coproducció no catalana però amb Talent català: la Junta Directiva de l’Acadèmia pot tenir en consideració pel·lícules no catalanes amb suficient talent català, si ho proposen dos membres de la Junta Directiva i aquesta ho aprova per majoria simple. És a dir, professionals residents a Catalunya o catalans que han aportat el seu talent i han contribuït a l’èxit de pel·lícules no catalanes, poden optar al premi específic del seu treball.
Aquests són, doncs, els criteris emprats. Què us sembla? Hi ha debat?