Com es retrata les dones en el cinema actual?

Cap comentari
Per molt que avancin els temps, no semblem millorar en aquest aspecte. El cinema és fet per homes i aixo es nota en la manera en que les dones hi apareixen. Seguint les dades que aporta aquesta infografia, les dones apareixen menys, parlen menys, porten menys roba, cobren menys, etc.