La Costilla de Adán (1949) - George Cukor

Cap comentari
Un guió ben escrit és, sempre, garantia d'una pel·lí­cula interessant. Tal és el cas de La costella d'Adam, una crí­tica menys punyent del que pot semblar al masclisme de la societat dels anys 50, que sobretot suporta el pas del temps per les finí­ssimes interpretacions de la parella protagonista, en absoluta estat de gràcia.

Això sí­, costa no veure-li el tuf condescendent, marca de la casa de Cuckor.